Strona główna » Pomoc » Artykuły » Kopie zapasowe bazy danych programu fakTUR 2 (stara wersja - do 2.15)

Kopie zapasowe bazy danych programu fakTUR 2 (stara wersja - do 2.15)

Uwaga! Nieaktualne informacje. Artykuł dotyczy programu fakTUR2 w wersji 2.15 lub wcześniejszej.

Zapoznaj się z informacjami o nowej wersji programu.

Baza danych i sposób archiwizowania danych

Program fakTUR2 tworzy bazę danych w przeznaczonym do tego nowym folderze na dysku. Baza danych jest to szereg plików utworzonych w tym folderze przez program, które są logicznie ze sobą powiązane. Nie należy więc rozdzielać ani mieszać plików pochodzących z różnych folderów.

Aby sprawdzić gdzie znajduje się folder bazy danych należy wykonać kroki:

 1. Najpierw należy zamknąć widoczne dokumenty poleceniem Plik -> Zamknij.
 2. Następnie należy kliknąć polecenie Plik -> Baza danych.
 3. Pojawi się okno "Ustawienia bazy danych", w którym na pozycji "Aktualny folder bazy danych" widzimy ścieżkę dostępu do folderu bazy danych.

Program fakTUR2 archiwizuje swoją bazę danych tworząc kopie zapasowe w formie plików ZIP będących skompresowaną zawartością folderu bazy danych (a dokładnie tylko plików roboczych przechowujących dane). Co jakiś czas program prosi użytkownika o wykonanie takiej kopii. Można również kopię zapasową sporządzić ręcznie w dowolnym momencie.

Poniżej znajdują się instrukcje ręcznego wykonania kopii zapasowej oraz pozostałych czynności związanych z bazą danych. Są one dostosowane do bieżącej wersji programu. Jeżeli posiadasz program w starszej wersji niż aktualnie dostępna na tej stronie to zaktualizuj program. Na stronie pobierania dowiesz się jaki jest aktualny numer wersji programu oraz pobierzesz instalator programu który zaktualizuje twoją kopię programu.

Sporządzenie kopii zapasowych bazy danych.

 1. Najpierw należy zamknąć widoczne dokumenty poleceniem Plik -> Zamknij.
 2. Następnie należy kliknąć polecenie Plik -> Baza danych.
 3. Pojawi się okno "Ustawienia bazy danych", w którym klikamy przycisk "Kopie zapasowe".
 4. W oknie które się pojawi należy kliknąć "Nowa" aby utworzyć kopię zapasową, odczekać na pojawienie się komunikatu, kliknąć "OK" i "Zamknij".
 5. W oknie "Ustawienia bazy danych" kliknąć "Otwórz bazę" i "OK".

Zabezpieczenie wykonanych kopii bazy danych na dodatkowym nośniku.

 1. Najpierw należy zamknąć widoczne dokumenty poleceniem Plik -> Zamknij.
 2. Następnie należy kliknąć polecenie Plik -> Baza danych.
 3. Pojawi się okno "Ustawienia bazy danych", w którym klikamy przycisk "Pokaż pliki".
 4. Otworzy się okno folderu z plikamy danych i kopiami zapasowymi.
 5. W tym oknie należy odszukać pliki o nazwach zaczynających się słowem "kopia" i wykonać kopiowanie tych plików na inny dysk twardy, pamięć przenośną lub plytę.
 6. Zamknąć okno folderu.
 7. W oknie "Ustawienia bazy danych" kliknąć "Otwórz bazę" i "OK".

Przywrócenie bazy danych z kopii zapasowej.

Jeżeli przywracamy bazę danych z pliku kopii, ktory wcześniej zabezpieczony został na innym nośniku (zgodnie z opisem powyżej) to wykonujemy wszystkie podpunkty widoczne poniżej. W przeciwnym wypadku pomijamy podpunkty 3, 4, 5 i 6.
 1. Najpierw należy zamknąć widoczne dokumenty poleceniem Plik -> Zamknij.
 2. Następnie należy kliknąć polecenie Plik -> Baza danych.
 3. Pojawi się okno "Ustawienia bazy danych", w którym klikamy przycisk "Pokaż pliki".
 4. Otworzy się okno folderu z plikami danych i kopiami zapasowymi.
 5. Do tego okna wklejamy kopię zapasową z innego dysku lub nośnika.
 6. Zamykamy okno folderu.
 7. Mając otwarte okno "Ustawienia bazy danych" należy kliknąć "Kopie zapasowe".
 8. Zaznaczyć na liście plików kopię onaczoną odpowiednią datą, kliknąć "Przywróć" i zatwierdzić swoje działanie klikając "Tak", odczekać na pojawienie się komunikatu, kliknąć "OK" i "Zamknij".
 9. W oknie "Ustawienia bazy danych" kliknąć "Otwórz bazę" i "OK".

Przeniesienie bazy danych do nowego komputera lub do nowej instalacji systemu.

Aby przenieść bazę danych z jednego komputera na inny albo do nowej instalacji systemu operacyjnego, należy wykonać wszystkie trzy procedury opisane powyżej. Na starym systemie: sporządzenie kopii zapasowej oraz zabezpieczenie wykonanej kopii na dodatkowym nośniku. Na nowym systemie: Przywrócenie bazy z kopii zapasowej.